Bezpečnost práce a požární ochrana
RAMAGO.NET - skupina poskytovatelů služeb v BOZP a PO

Závodní preventivní péče

Logo MED POINT lékařské služby

Závodní preventivní péče je ošetřena zákoníkem práce, zákonem o zdraví lidu a dalšími právními předpisy. Každý zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o tom, které zařízení jim závodní preventivní péči poskytuje, jinými slovy každý zaměstnavatel musí mít závodního lékaře.

RAMAGO.NET Vám nabízí ve spolupráci se společností MED POINT lékařské služby, s.r.o. zajištění komplexní závodní preventivní péče.

Náš partner je mimořádně dobře dostupný:

 • MHD: Anděl (dopravní uzel MHD - metro, tramvaj, autobus)
 • Autem: parkování v objektu Tesco 3 hodiny zdarma (2 minuty od objektu)

Rozsah služeb

Úkony, které Vám společnost MED POINT lékařské služby ve spolupráci s RAMAGO.NET nabídne:

 • individuální přístup
 • zhodnocení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků
 • definování potenciálních rizikových faktorů pracovního prostředí a jejich sledování
 • individuální návrh rozsahu závodní preventivní péče
 • vstupní, preventivní a výstupní zdravotní prohlídky
 • zprostředkování služeb širokého spektra lékařských specialistů
 • dohled nad zdravím zaměstnanců
 • odborné poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • poskytování první pomoci při úrazech a náhlém zhoršení zdravotního stavu
 • vzdělávání

RAMAGO.NET k tomu doplní další potřebné úkony:

 • kategorizaci prací
 • školení první pomoci
 • případně další služby v bezpečnosti práce a požární ochrany

Závodní preventivní péče pro zaměstnance

 • provedeme periodické preventivní prohlídky pracovníků ve všech kategoriích pracovních rizik
 • rozsah preventivních prohlídek je vymezen příslušnými prováděcími předpisy a je stanoven tak, aby měl dostatečnou vypovídací hodnotu pro zaměstnance i pro zaměstnavatele z hlediska splnění povinnosti zajistit závodní preventivní péči včetně ochrany zdraví před nemocemi z povolání a pracovními úrazy
 • preventivní prohlídky zaměstnanců zorganizujeme v dohodnutém termínu, minimalizujeme čas nutný k provedení preventivních prohlídek
 • součástí smluvního vztahu je poskytování léčebné péče zaměstnancům klienta v případě akutního onemocnění
 • jsme připraveni vám naslouchat a po vzájemné dohodě vyhovět individuálním požadavkům

Nadstandardní závodní preventivní péče pro vedoucí pracovníky a manažery

 • provedeme preventivní prohlídky 1x ročně v rozsahu komplexního vyšetření internistou, EKG, laboratorního vyšetření, v případě potřeby další specializovaná vyšetření bez další finanční úhrady v individuálních termínech
 • přednostní vyšetření a ošetření v případě akutních i chronických onemocnění a zajištění veškeré návaznosti vyšetřovacích a léčebných postupů ve zdravotnických zařízeních vysoké úrovně
 • zprostředkování služeb širokého spektra lékařských specialistů

Síť lékařů

Naše služby firmám jsme v současné době schopni poskytnout prostřednictvím smluvních lékařů v následujících městech:

 • Praha
 • Plzeň
 • Chomutov
 • Litoměřice
 • Ústí nad Labem
 • Mladá Boleslav
 • Tábor
 • České Budějovice
 • Jindřichův Hradec
 • Pardubice
 • Hradec Králové
 • Brno
 • Zlín
 • Opava
 • Ostrava

V případě zájmu klienta jsme schopni doplnit síť dle jeho požadavků.

Další odbornosti lékařů

 • Alergologie a imunologie
 • Dermatologie a dermatovenerologie
 • Gastroenterologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Chirurgie
 • Interní lékařství
 • Jiná specializovaná vyšetření
 • Neurologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie
 • Praktický lékař
 • Pediatrie
 • Psychiatrie a sexuologie
 • Rehabilitace
 • Stomatologie

Kontakt

MED POINT lékařské služby, s.r.o.

Stroupežnického 18

Praha 5

Tel: +420-776.649.949 (Tereza Pokorná)

Mail: pokorna@med-point.biz

Web: www.med-point.biz

RAMAGO.NET Ltd., organizační složka, Bořivojova 35, Praha 3, CZ-13000
BEZPECACI.CZ Ltd., organizační složka, Bořivojova 35, Praha 3, CZ-13000
Martin Wuttka, Lipovská 440/17, Praha 5, CZ-15521
Telefony: +420-776.322.626, +420-776.726.246    E-mail: info(zavináč)ramago.net
© 1997-2015